Please reload

Son Paylaşımlar

An Overview of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education

May 24, 2018

1/2
Please reload

Tanıtılan Yazılar

Türkiye’de Yükseköğretimin Nicel Analizi

1 Sep 2015

Tam Metin

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTELER

 

Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmi yedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Türkiye’de 26.09.2015 tarihi itibarıyla 109 devlet üniversitesi, 76 vakıf üniversitesi ve 8 adet vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 193 üniversite bulunmaktadır. Üniversite ve alt birimleri sayıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Paylaş
Twitle
Please reload

Bizi Takip Edin