Please reload

Son Paylaşımlar

An Overview of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education

May 24, 2018

1/2
Please reload

Tanıtılan Yazılar

Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları

29 Sep 2017

| Yazar:

 

Full Text Download/Tam Metin İndir

 

TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Editör/Editor Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

ISBN: 978-605-82738-9-4

Doi of the Book: 

Yayınlanma Tarihi/Publication Date: 15 September 2017

 

ÖNSÖZ

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi’nin ürünü olan 1982 Anayasası, ilki 17 Mayıs 1987; sonuncusu da 21 Ocak 2017 tarihinde olmak üzere son otuz yılda yirmi kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden birisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Geriye kalan on dokuz anayasa değişikliklerinden bazıları çok sınırlı ve dar kapsamlı olurken; bazıları anayasada köklü değişikliklere yol açmıştır. Özellikle 21 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilip 16 Nisan 2017 tarihindeki halkoylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile mevcut anayasada devrim niteliğinde değişiklikler sözkonusu olmuştur. Anılan değişiklik ile yaklaşık yüz yıldan fazla bir süredir ülkemizde uygulanmakta olan parlamenter hükûmet sistemi terk edilerek, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmiştir. Ayrıca sıkıyönetimin olağanüstü hal rejimlerinden birisi olma niteliğine son verilmiş, askeri yargı düzeninde de devrim niteliğinde değişiklikler olmuştur. Mevcut anayasada kısmi iyileştirmeler ve değişiklikler yerine, yeni bir anayasa yapılması tercihe şayan olmakla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların süreklilik arz etmesi nedeniyle ne yazık ki yeni bir anayasa yapılamamıştır. 

“Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları” adlı bu kitap her biri alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış bölümlerden oluşmaktadır. Kitabın Türk Anayasa Hukuku bilimine katkı sunması yanında, başta lisans ve lisanüstü öğrenciler olmak üzere anılan bilim dalına ilgi duyan araştırmacılara da yararlı olacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı kitaba yazdıkları bölümlerle katkı sağlayan yazarların her birisine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Yine kitabın yazılmasında ve yayına hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen PESA (Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) yönetimine teşekkürlerimi sunarım. 

Okuyucu için yararlı olması dileğiyle…

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

İÇİNDEKİLER

Türk Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kamu Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi 

Önder KUTLU, Selçuk KAHRAMAN

 

Osmanlı Hukukunda Kilise Vakıfları 

Nuran KOYUNCU 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında, Türk Anayasalarında “İfade Özgürlüğü” 

Ali ÖZDEMİR, Firdes YÜZBAŞI

 

Yargının Kurucu Unsurlarından Avukatın Staj Eğitimi ve Avukatlık Sınavı Üzerine Değerlendirmeler 

Arif DURAN 

 

Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Kimlik Bilgilerinin Araç Kiralama Şirketleri Tarafından Saklanması ve Kolluk Kuvvetleriyle Paylaşılması Sorunu

Harun YILMAZ 

 

Türk Anayasa Hukukunda Meclis Soruşturması ve 2017 Anayasa Değişiklikleri 

Oğuzcan KUTKAN

 

 

Paylaş
Twitle
Please reload

Bizi Takip Edin