top of page

PESA Hakkında

PESA 2012 yılında Sakarya/Türkiye’de kurulmuş, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik araştırmalar yaparak, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna ve karar alıcılara sunan, akademi ve toplum arasında bir köprü olmayı amaçlayan bir araştırma ve düşünce kuruluşudur.

 

PESA, toplumu ilgilendiren birçok araştırmanın yanında ayrıca alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan akademik dergiler ve kitaplardan oluşan bilimsel yayınlar çıkarmakta, kongreler, konferanslar ve toplantılar düzenlemektedir. PESA ürettiği bilgi ile barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

bottom of page