top of page

ICPESS 2016 Proceedings - Bildiriler Kitabı

ICPESS.2016.İstanbul.PROCEEDINGS
.pdf
PDF dosyasını indir • 7.03MB

ICPESS 2016, 24-26 August, 2016, Istanbul / Turkey

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi

Editors

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN

Assoc. Prof. Şakir GÖRMÜŞ

Assoc. Prof. Fatih YARDIMCIOĞLU

Res. Asisist. Furkan BEŞEL

Foreword

The Center for Political, Economic, and Social Research (PESA) founded in Sakarya in 2012 aims to become a bridge between academia and society as a whole. PESA believes that societies would be better off if the research studies with implications regarding every aspect of societal life are disseminated adequately.

Scientific congresses are one of the best ways to accumulate knowledge and to disseminate it. To this end, PESA has added ICPESS (International Congress on Political, Economic, and Social Studies) to its activities and publications as the latest shackle. It is a back breaking job to organize a congress as it requires quite a bit logistics and a lot of hard work long before it is due. Luckily, PESA has the devoted academics with necessary human capital to undertake the task.

ICPESS2016 has been a success story. The main theme of the ICPESS2016 has been “Shadow Economy”. Adnan ERTÜRK, the President of the Turkish Revenue Administration provided extensive insight into the issue with special emphasis on Turkish case. Friedrich SCHNEIDER and James ALM, two of the most well-known and respected academics in the field delivered their keynote speeches, the titles of which were “Size and Development of the Shadow Economy in 35 Highly-developed Countries: What do We (not) Know?” and “W(h)ither the Tax Gap”, respectively. The academics and the practitioners exchanged ideas and thoughts during the special panel on shadow economy, the panelists of which were academics, officials from the Turkish Revenue Administration, and the representatives from PwC.

About 90 papers in Turkish and English were presented during this three-day congress. The participants presented their latest researches on political, economic, and social issues. Some of the participants have preferred to submit their work to one of the scientific journals PESA has been publishing for some time. Hence, this proceedings book includes only some of the papers presented in ICPESS2016.

The organizing committee of ICPESS2016 would like to thank the Turkish Revenue Administration and PwC for their support. With their support, ICPESS has been able to bring academics and practitioners together to exchange ideas and lay down some remedies to shadow economy, one of the issue with political, economic, and social aspects especially developing countries face.

The organizing committee would also like to thank the participants of the Congress from around the World. The feedback ICPESS has been getting from them encourages PESA to continue with the congress in the upcoming years. Please visit ICPESS web page (icpess.org) and PESA web page (pesar.org) periodically so you can get the news on upcoming ICPESS’s and on other activities and publications of PESA.

Sincerely yours,

23 October 2016

Fatih SAVASAN, Ph.D

Şakir GÖRMÜŞ, Ph.D

Fatih YARDIMCIOĞLU, Ph.D

Furkan BEŞEL, MA

TABLE OF CONTENTS

Almanya’da “Hak ve Özgürlükler” Sorunu

Fikret TOPAL, Soner TAUSCHER

1

The Role of Social Media in Brand Recognition: Case Studies From Turkey

Z.Beril Akıncı VURAL, Müjde KER DİNÇER, Nilay BAŞOK, Gül COŞKUN, Mustafa YALÇIN, Melodi ERKAN

19

Analysis of Economic, Environmental and Societal Benefits 0f The Use 0f Biomass as Manufacturing Feedstocks

Abdulhalim ABDULRAZIK, Marwen ELKAMEL, Ali ELKAMEL

35

Economic Analysis of Medical Malpractice Liability and Tort Reform

Marwen ELKAMEL, Philip CURRY

43

Altın Fiyatlarını Etkilemesi Beklenen Faktörler Üzerine Bir İnceleme

Veysel İNAL, Mücahit AYDIN

61

D-8 Ülkelerinin Makroekonomik Performansı ve Türkiye’nin Dış Ticareti

Hüseyin AĞIR, Ahmet ŞAHBAZ

71

Psiko-Sosyal Açıdan Göç (İtalya’da Yaşayan Boşnak Gençler Üzerinde Bir Araştırma)

Muharem CUFTA

87

Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı Düzeyleri: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

Cenk Murat KOÇOĞLU, Ömer SARAÇ

99

Ticari ve Finansal Açıklığın Kamu Büyüklüğü Üzerindeki Etkisi: Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Candan YILMAZ, Gizem AKBULUT, Hümeyra UĞURLU

113

Turizm Ve Çevre İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi

Ceyhun Can ÖZCAN, Mustafa GERÇEKER, İbrahim ÖZMEN

125

Kamu Harcamaları – Dış Ticaret Açığı İlişkisi: Birbirlerini Aynı Yönde mi Etkiler? Türkiye Örneği

Selim KAYHAN, Uğur ADIGÜZEL, Ferhat Şirin SÖKMEN

137

İmaj-Bilgi/İktidar Olarak Dünya Harıtası

İhsan KUTLU

151

Issues Management of Liquidity of Islamic Banks

Lahsen OUBDI, Jaouad ELOUALI

163

Bir Bilim Olarak Tefsir Felsefesinden Bahsetmenin İmkânı Üzerine - Bir Giriş Denemesi-

Ali KARATAŞ

177

Ayakta Su İçme İle İlgili Hadisler Bağlamında Hadis Tasnif Ve Yorumunda Yanlış Algılar ve Bunun Müslümanlar Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Osman ORUÇHAN

191

Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygılarını Etkileyen Faktörler

Yusuf GENÇ

219

Hazar Yahudileri ve Rus-Hazar İlişkileri

Şir Muhammed DUALI

241

The Sarcity Of Highly Qualified Human Resources In Busıness

Lashari KURDASHVILI

255

Lesson Planning By The Teacher, Discipline Avoids The Problems Of The Students In The Class

Flutura DERVISHI

267

İmam Hatip Lisesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kur’an Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Muhammed Emin DURMUŞ, Mehmet Ali KAHRAMAN

275

Doğrudan Yabancı Yatırım Kararlarında Hedef Ülkenin Komşularıyla Dış Ticaretinin Önemi: Türkiye Örneği

Engin DÜCAN

295

Piyasa Etkinliğinin Analizi: E7 Ülkeleri Örneği

Çisem BEKTUR, Mücahit AYDIN, Gürkan MALCIOĞLU

311

The Relationship Between Energy Consumption And Economic Growth In G8 Countries: Panel Causality Analysis

Fatih YARDIMCIOGLU, Temel GURDAL, Furkan BESEL

319

İslami Kar Teorisi Açısından Türk Katılım Bankaları

Çisem BEKTUR, Oğuz KIRMAN

337

Zekâtın Kurumsallaşmasının Seçilmiş İslam Ülkeleri Tecrübeleri Çerçevesinde Analizi

Mervan SELÇUK, Şakir GÖRMÜŞ

347

Asimetrik Panel Nedensellik Testi: Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerine Bir Uygulama

Şakir GÖRMÜŞ, Veli YILANCI, Mücahit AYDIN

375

Mükelleflerin Hakları Konusundaki Farkındalığı: Sakarya İli Örneği

Derya TABİLOĞLU, Fatih YARDIMCIOĞLU

393

Kamu Teşviklerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Yüksel BAYRAKTAR, Halil İbrahim KAYA

421

Alternatif Bir Sistem Olarak Ortaklık Ekonomisi’nin Değerlendirilmesi

Harun KILIÇASLAN

447

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Penceresinden Türkiye’de Aile İçi Sorunlar

Hasan H. TAYLAN

459

Tüketici Güven Endeksi ile Makro Değişkenler Arasındaki İlişki

Furkan BEŞEL, Fatih YARDIMCIOĞLU

475

Mikrokredi Uygulamaları Gelir İlişkisi: Panel Veri Analizi

Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Fatih SAVAŞAN

489

Sakarya'da Risk Altındaki Lise Gençliğinin Profili

Hasan H. TAYLAN, Yusuf GENÇ, Y. Mustafa KESKİN

507

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page