top of page

ICPESS 2017 Proceedings Volume 2: Economic Studies - Bildiriler Kitabı Cilt 2: Ekonomik AraştırmalarICPESS.2017.PROCEEDINGS.Bosnia.Volume.2.Economic Studies
.pdf
PDF dosyasını indir • 3.70MB

ICPESS 2017, 19-22 May, 2017, Sarajevo / Bosnia Herzegovina

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)

2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi

Editors

Prof. Temel GÜRDAL

Assoc. Prof. Fatih YARDIMCIOĞLU

Assist. Prof. Furkan BEŞEL

Res. Assist. Uğur UYĞUN

ISBN: 978-605-82738-7-0

Publication Date: 15 September 2017

PREFACE

We are pleased to hold the second International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017) in Sarajevo, Bosnia Herzegovina, the beautiful city of cross cultures. The aim of this congress is to bring the researchers of different disciplines together and disseminate the knowledge in a multidisciplinary setting. Hundreds of the papers will be presented and their authors and the participants will exchange ideas and search for possible collaborations.

We would like to thank all the members of ICPESS organizing committee and scientific committee for their hard work. Special thanks goes to the International University of Sarajevo for their hospitality and support.

Please do follow us on our official websites www.pesa.org.tr and www.icpess.org for upcoming ICPESS events.

Yours sincerely,

ICPESS 2017 Organizing Committee

15 September 2017

TABLE OF CONTENTS

Application of Bay’ Salam (Forward Sale) as an Islamic Personal Financing Instrument 7

Amir FAZLIM 7

Collaborations and Sustainability in Medicinal and Aromatic Plants Industry: Examining the Business Communication Amongst Stakeholders in MAPs Industry 14

Armando Aliu, Dorian Aliu 14

Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma 35

Bünyamin DEMİRGİL , Coşkun KARACA 35

Maliyeci İbrahim Fazıl Pelin’in İlm-i İktisad Dersleri Kitabı 41

Kenan GÖÇER , Cem ÇETİN 41

AK Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi 50

Cengizhan YILDIRIM 50

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alan Hastaların Kalite Algılarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Kırşehir İlinde Bir Araştırma 64

Gizem Şebnem BEYDOĞAN, Selma KALYONCUOĞLU 64

Location Decisions of Multinational Enterprises 89

Ahmet Yağmur ERSOY, Mustafa İlteriş YILMAZ 89

2020'ye Doğru Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Bütçe Uygulamasının Ortak Tarım Politikası Üzerine Etkileri 100

İsmail BAYSUĞ 100

İSG Kanunu Uygulamalarının İş Kazalarında Azalma Üzerinde Etkisi: İmalat Firmaları Üzerinde Bir Araştırma 115

Metin BAYRAM, M. Cahid ÜNĞAN 115

Giriş 116

b. İSG Performansı 119

Bu araştırmada, Kaza Sıklık Oranı, Kaza Ağırlık Oranı, Ölümcül / Uzuv Kayıplı İş Kazası Sayısı ve İş kazaları sebebiyle Makine, Ekipman ve Binalarda oluşan Maddi Zarar olmak üzere dört değişkenden oluşan ve Bayram (2016) tarafından geliştirilen İSG performansı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeği ölçmek üzere 5’li Likert tekniği (“1= Kesinlikle Katılmıyorum”, “…. “5= Kesinlikle Katılıyorum”) kullanılmıştır. İSG performansı ölçeğinin değişkenleri Tablo 2.’de verilmektedir. 119

Sonuçlar 124

Yazılı İletişimin Önemi, İş Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenleme Usul ve Esasları 127

Musa KÜÇÜK 127

Türkiye’ de Yatırımcının Gelir Seviyesi ve Risk Alma Eğilimi Arasındaki İlişki 145

Sedat DURMUŞKAYA, Fırat ALTINKAYNAK 145

Ekonomik Özgürlükler İstihdamı Etkiler mi? BRICS-T Ülkeleri İçin Bir Analiz 158

Serap BARIŞ, Özgür KOÇBULUT 158

Avrupa Birliği’nin İklim ve Enerji Hedefleri Çerçevesinde Bosna Hersek Enerji Sektörünün Değerlendirilmesi 178

Tuncay BELEN, Serhat AKPINAR 178

Almanya ve Fransa’da Vergi Denetimi 190

Furkan BEŞEL, Temel GÜRDAL 190

GİRİŞ 191

Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler: Asimetrik Nedensellik Yöntemi 202

Şakir GÖRMÜŞ, Esra AKSOYLU 202

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page