top of page

Yeni Başlayanlar İçin İslami FinansYeni Başlayanlar İçin İslami Finans
.pdf
PDF dosyasını indir • 43.28MB

ÖNSÖZ

İstanbul'u Dünya finans merkezi haline getirme hedefinin önemli unsurlarından birisi de, İslami finans alanında sağlanacak gelişmelerdir. İslami finans konvansiyonel finanstan daha hızlı büyümesine rağmen sektör payı,hem dünyada hem de Türkiye'de (%5) oldukça düşüktür. Türkiye, dinamik ekonomik yapısı ve özellikle 2000'li yıllardan sonra sağladığı siyasi istikrarla finans alanında önce bölgesel, ardından da küresel merkez haline gelme iddiasını sürdürmektedir.

Türkiye İslami finans alanındaki potansiyelini keşfetmiş ve 1984'te Özel Finans Kurumları (ÖFK) ismi ile başladığı yolculuğuna 2005 yılında çıkarılan 5441 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası ismi ile ivme kazanarak devam etmiştir. Hükümetler bankacılık ve sermaye piyasalarında bu yönde yaptıkları düzenlemeler ve atılımlarla kalkınma planlarına koyduğu hedefleri önemsediğini göstermişlerdir.

Ne var ki İslami finansın gelişmesinin önünde engeller de yok değildir. Bu engellerin en önemlilerinden birisi, İslami finans ürünlerinin yeterince tanınmaması, konvansiyonel finans ürünlerinden farklarının bilinmemesi ve yetişmiş insan gücü- nün yeterli olmamasıdır. Kısacası İslami finans okuryazarlığının düşük olmasıdır. Türkiye 2023 Vizyonunda %15 olarak belirlenen İslami Bankacılık payının bu hedefine ulaşması için bu alanda özellikle gençler arasında farkındalık oluşturulmalıdır.

Faiz hassasiyeti olan bireylerin, tasarruf bilincinin oluşması ve tasarruflarını doğru şekilde değerlendirebilmesi için yeterli düzeyde İslami finans bilgisine sahip olması gerekir.İslami finans bilgisi az olan bireyler, finans alanında işlem yapmaya çekinerek genellikle finansal birimlerden uzak durmaktadırlar. Bu durumda hem birey maddi anlamda geleceğine iyi yön verememekte, hem de biriktirilen tasarruflar mevcut ekonomik sisteme aktarılamayarak atıl kalmaktadır. Bu tür sebeplerden dolayı bireylerin finans bilgi ve tecrübesinin yani bir anlamda finansal okuryazarlığının gençlerden başlayarak arttırılması gerekmektedir.

Bu kitabın amacı, özellikle gençlerin İslami finans okuryazarlığının oluşturulması ve özendirilmesidir. Bu kitap yalnızca tasarruf bilincinin gelişmesi ve uygun yatırım ürünlerinin tanınmasına hizmet etmeyecek, aynı zamanda İslami finans beşeri sermaye altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi yoluyla da sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmaya katkı sunacaktır.

Bu kitap İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmalar yapan ve konferanslar düzenleyen Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (PESA) tarafından çoğunluğu aynı zamanda PESA üyesi olan Sakarya Üniversitesi İSEFAM öğretim üyelerinin tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın finansal destekleri ile hazırlanmıştır.

İstanbul'un finans merkezi olması hedefi ile önümüzdeki yıllarda özellikle İslami finans konuları daha çok gündeme gelecek ve bu konularda bilgilendirmelere daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.Bu bağlamda da kitabın alana yapacağı katkının önemi büyüktür.

Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

PESA Başkanı

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page